Chat with us, powered by LiveChat

REFLEKSJONER AV ANNE SOPHIE OG KARINA, 7. SEMESTER PÅ SYKEPLEIESTUDIET VIA UNIVERSITY COLLEGE SILKEBORG, DANMARK

Som en del av vår valgfrie utdannelseselement valgte vi Try Medics sykelpleieprogrammet på Zanzibar, som varer i 4 uker. Formålet med å ta en del av vår utdannelse i utlandet er å få et bredere perspektiv på det internasjonale helsevesen, hvor kulturen og de helsefaglige problemene er annerledes. Vi ønsker å få et innblikk i hvordan sykepleie utøves i et utviklingsland. Det har vi ikke hatt mulighet til på samme måte på sykepleie i Silkeborg. Med vårt opphold hos Try Medics har vi fått dette ønske oppfylt.

Før avreise sikret vi oss at vårt læringsutbytte for semesteret ville bli oppfylt. Try Medics var veldig imøtekommende i forhold til våre ønsker – vi fikk laget et program som inneholdt våre læringsmål. Dagene på sykehuset har gitt oss større innsikt i hvordan sykepleie utøves på et lokalt sykehus, hvor midler og kapasitet er begrenset. Mentorene på sykehuset fungerer som et bindeledd mellom teori og praksis i et helsevesen som ikke kan sammenlignes med det danske.

Mentorene er faglig kompetente og gode i engelsk. Vi ble introdusert til avdelingene og deltok i den daglige rutinen. Utover dette fikk vi undervisning i suturering, injeksjonsteknikk og generell viten om det afrikanske helsevesen. I løpet av de fire ukene har vi vært på forskjellige avdelinger som fødselsavdelingen, anestesi, poliklinisk (OPD) og OB-GYN. Diss områdene var nye for oss og det var spennende å få kjennskap til disse.

Vårt opphold har utvidet vår faglige og personlige perspektiv, som vi kan anvende i videre i jobben som sykepleier.

Lagt opp d. 12/9/2018