Chat with us, powered by LiveChat

Definisjoner:

“Vi”, “oss” eller “vår” refererer til Try Medics ApS.

“Du”, “ditt”, “dig” og “din” refererer til kunden.

Innkvartering og mat

1. Vi sørger for innkvartering og mat i oppholdsperioden.

2. Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke tillatt å invitere eller tillate en person som ikke er Try Medics reisende inn i Try Medics huset uten tillatelse fra Try Medics lokale oppholds koordinator.

Forsikring

1. Du skal arrangere en passende reiseforsikring som dekker varigheten av ditt opphold på sykehuset før avreise. Vi kan hjelpe deg med å finne en passende reiseforsikring, men det er ditt ansvar å sikre at du har passende forsikring. Din reiseforsikring skal minimum dekke akutt legehjelp og hjemtransport.

Visa

1. Vi hjelper deg med å skaffe relevant visa og arbeidstillatelse til ditt opphold, men utstedelsen av disse er på befaling av den gjeldende myndighet og er utenfor vår kontroll. Krav kan endres uten varsel eller et visum kan nektes. Vi kan ikke påta oss ansvaret for konsekvensene av dette.

2. Du er ansvarlig for at ditt pass, visum og eventuelle reisedokumenter er gjeldende for varigheten av ditt opphold.

Rabatter og tilbud

1. Dersom en gruppe på minimum 5 personer reiser til samme opphold tilbyr vi 10% rabatt på oppholdsprisen til alle 5 fra gruppen. For å få denne rabatten skal minimum 1 av de påmeldte skrive navnene på samtlige personer i gruppen under bemerkninger ved påmelding. Denne rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

Ændringer og aflysninger af dig

1. Tilføyelser og avlysninger skal skriftlig meddeles med vårt danske kontor via e-mail. Vårt personale kan hjelpe og rådgive deg, men en muntlig avtale vil ikke utgjøre en endring av din kontrakt med oss.

2. I tilfellet av annullering av deg refunderer vi gebyret avhengig av hvor lang tid før oppholdsstartsdatoen du annullerer, da en vesentlig del av gebyret du betaler blir brukt eller blir bundet til budsjettet før startdatoen på ditt opphold.

– Annullering mer enn 90 dager før oppholdsstart: fullt beløp blir refundert

– Annullering mellom 60 og 90 dager  før oppholdsstart: Du får ikke depositumet refundert, men derimot restbeløpet.

– Annullering mindre enn 60 dager før oppholdsstart: ingen refundering.

3. Hvis du ønsker å utsette ditt opphold vil vi forsøke å imøtekomme dine ønsker. Betingelsene for avbestilling vil være de samme som de til den opprinnelige planlagte dato.

4. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer etter begynnelsen på oppholdet.

5. Dropper du ut under oppholdet kan vi ikke refundere noe av beløpet.

Endringer og avlysninger av Try Medics ApS

1. Detaljene for ditt opphold (sykehus, avdeling og innkvartering) kan avvike fra de som opprinnelig ble gitt til deg. Vi gjør vårt beste for å minimere endringer, og informerer deg raskt hvis endringer skulle oppstå.

2. I få tilfeller vil vi bli nødt til å avlyse ditt opphold. Ved et slikt tilfelle vil vi informere deg ikke mindre enn 30 dager før ditt oppholds startdato og refundere alle gebyr du har betalt. Dette gjelder også hvis kurset ikke oppnår et minimum antall deltagere (5 deltagere). Vi kan ikke ta ansvar for andre omkostninger som flyreise. Vi anbefaler at du sikrer deg mulighet for å avbestille flyreise og bestiller flybillettene når vi har opprettet Facebook gruppen for din avgang. Facebook gruppen blir opprettet når det er 5 personer påmeldte på din avgang.

3. Hvis avlysninger skjer grunnet omstendigheter utenfor vår kontroll, inkludert sikkerhetstrusler, terror aktivitet, politisk ustabilitet, naturkatastrofer eller epidemier vil vi refundere det innbetalte beløp minus allerede avholdte utgifter.

Klager

1. Vi er her for å hjelpe deg og vårt personale i Danmark og i utlandet vil gjøre sitt  beste for å yte god service. Dersom det skulle være klager har vi laget en formell prosedyre nedenfor.

2. Vi gir deg mulighet for å få førstehånds arbeidserfaring på sykehus og med det følger at du blir nødt til å vise en høy grad av selvstendighet og er initiativrik, særlig i forbindelse med problemer, som de oppstår. Hvis det er noe du synes er vanskelig å håndtere, eller som du synes er vårt ansvar å løse, bør du følge denne prosedyren: konsulter med vår oppholdskoordinator på destinasjonen. Oppholdskoordinatoren vil være på destinasjonen og denne personen har størst forståelse for den lokale situasjonen og han/hun vil gjøre sitt beste for å hjelpe deg. Hvis du ikke er tilfreds med den umiddelbare reaksjon, eller du føler tiden det tar å løse problemet er for lang, bør du representere din klage til oppholdskoordinatoren skriftlig. Dersom du fortsatt ikke er tilfreds med svaret på klagen skal du sende klagen skriftlig til det danske kontoret via mail eller ringe nummeret +45 50 94 91 48.

3. Prosedyren over eksisterer for å gjøre oss i stand til å identifisere og håndtere problemer og klager så raskt og effektivt som mulig. Unnlater du å følge denne prosedyren kan det hemme vår evne til å hjelpe deg og gjøre ventetiden vesentlig lengre. Vi vil ikke være ansvarlige for problemer og klager som ikke er brakt til vår oppmerksomhet som ovenfor.

Ditt ansvar

1. Du aksepterer å hemmeligholde følsom pasientinformasjon under ditt opphold.

2. Når du er på sykehuset eller en annen institusjon binder du deg til deres regler og skal overholde disse.

3. Vi forbeholder oss retten til å handle ved støtende adferd som påvirker sykehuspersonalet, oppholdskoordinatoren, vertslandet, medstuderende eller andre. Dette omfatter grov adferd, møte beruset på arbeid eller uteblivelse av arbeidet uten tilstrekkelig grunn.

4. Et problem vi anser som alvorlig vil bli brakt til din oppmerksomhet skriftlig, eller hvis du er kontaktbar levert til deg av oppholdskoordinatoren. Om problemet ikke blir løst vil du bli fjernet fra programmet. Hvis du etter dette ønsker å bli igjen på destinasjonen står vi ikke til ansvar for din mat, bolig, forsikring eller reise arrangementer.

5. Det vil være etter vår vurdering å suspendere deg fra ditt opphold under denne prosessen.

6. Vi forbeholder oss rett til å avvise en person hvis dette er i den beste interesse for programmets sunnhet og sikkerhet. I et slikt tilfelle tar vi ikke noe ansvar for flybillett gebyr eller andre omkostninger som du kan pådra deg.

7. Den riktige loven mellom oss er dansk lov. Domstolene i Danmark har enekompetanse til å avgjøre enhver tvist som måtte oppstå ut av eller i forbindelse med kontrakten.

8. Bemerk deg at din påmelding  er akseptert med den forståelse at du kommer på programmet av egen risiko. Det er ikke mulig for oss å være ansvarlig for handlinger begått av en tredjeparts personer vi ikke har direkte kontroll over, sånn som ansatte i flyselskaper, transportvirksomheter og annet.

9. Vi er ikke ansvarlig for skade, ulykker, forsinkelser eller andre uregelmessigheter, som kan være forårsaket av defekt på ethvert kjøretøy eller annet utstyr som ikke er vårt.

10. Bagasje og personlige eiendeler er til enhver tid eierens ansvar.

11. Alle ytelser foretatt på destinasjonen er underlagt vertslandets lovgivning.

12. Det er ikke lov til å motta betalt arbeid under oppholdet. Visaet du får dekker ikke over dette.