Chat with us, powered by LiveChat

SKREVET AV MARIE RISHOVD, PRE-MEDISIN, 4 UKER I UGANDA

Hei! Jeg heter Marie, jeg er 19 år, og er en av to norske pre-studerende her nede. Jeg er påmeldt pre-medicine, ettersom jeg alltid har ønsket å bli lege. Jeg har reist ned hit for å få et innblikk i hvordan livet på et sykehus er, men også for å få bedre kunnskap om globale sykdommer og behandlinger. Det jeg derimot er mest positivt overrasket over er mengden kunnskap jeg får, som også vil være relevant for det medisinske studiet.

Meg og en nyfødt baby på fødselsavdelingen.

Vi pre-studerende blir delt opp i grupper på 2-6 personer, avhengig av avdeling. På avdelingene har vi mentorer som følger oss rundt, forklarer og viser, og har fullt fokus på vår læring. Fra uke til uke bytter vi mellom ulike avdelinger, og varigheten er alt fra 2-5 dager. Dette gjør at vi har mulighet til å få prøvd ut mange forskjellige områder, noe som er viktig for de som ennå ikke er helt sikre på hva de vil. Det er godt å få et bredt innblikk i ulike arbeidsoppgaver, det gjør det enklere å utvikle preferanser for en fremtidig utdannelse og karriere. Mye av innholdet i observeringen vil selvsagt være annerledes enn omfanget av sykdommer hjemme i Norge, men det vil allikevel hjelpe deg å se hvilke områder du interesserer deg for. Vi står også veldig fritt til å kunne være på de avdelingene vi selv ønsker, så om det er en avdeling det ønskes mer eller mindre av, er det lett å få organisert et bytte.

Noen av oss pre-studerende sammen med mentoren vår på theatre (kirurgisk avdeling).

Dette er etter vi akkurat har vitnet en fødsel på fødselsavdelingen.

En stor del av læringen her nede omfatter medisinsk terminologi. Med tanke på at medisinstudiet jeg vil gå på foregår på engelsk, mener jeg at jeg får et godt utbytte av å lære dette i et engelsktalende land. Jeg har lært nye navn på organer, kroppsdeler, sykdommer, behandlinger og mye mer. Nå vil jeg også kunne forklare årsak og behandling til mange sykdommer, som jeg ikke ville kunne forklart før jeg reiste. Dette er veldig relevant for videre læring, og jeg mener det vil gi en stor fordel på studiet.

Her får vi lov å teste ut å ta blodtrykk på en mentor på medisinsk avdelingen.

Vi har undervisning 1-2 ganger i uken, med en sykepleier eller en lege fra sykehuset. Der lærer vi om lokale sykdommer, men også relevante temaer for helsen hjemme i Norge og Danmark. Disse undervisningene gjør at vi lærer mye nytt, men også at vi er mer forberedt på hva som vil møte oss på de ulike avdelingene. Jeg mener i tillegg at det er veldig bra vi lærer om sykdommer og tilstander som vi har her nede og ikke hjemme. Dette har gjort at vi har utviklet en bredere forståelse for ulikhetene mellom helsetjenesten i forskjellige deler av verden, og også hvordan mangel på ressurser kan påvirke et stort antall individers helse.

Alt i alt vil jeg på det sterkeste anbefale å delta på Try Medics sin observasjonspraktikk her nede i Uganda. Det er svært lærerikt, og er i mine øyne et godt forsprang på et eventuelt studie innen medisin eller andre relevante yrker. Jeg vil også anbefale å delta som studerende, ettersom det vil gi deg større utfordringer, og det vil gi deg muligheter til å prøve ut ulike enkle inngrep.