Chat with us, powered by LiveChat

praktikkforløp for studerende

Studerer du medisin og ønsker klinisk erfaring i et U-land?

Kom på sykehuspraksis og få klinisk erfaring og kombiner eventuelt oppholdet med et meritativt studieforløp.

Programmet vil under trygge rammer styrke deg personlig og faglig. Du vil få et unikt innblikk i et annerledes helsevesen samt førstehåndserfaring med klinisk arbeid i et U-land og tropiske sykdommer du sjeldent opplever i Norge.

Hvordan foregår programmet?

Under praksisen følger du en betrodd lege fra et av lege fra et av våre samarbeidssykehus, som vil fungere som din mentor i det daglige arbeidet på avdelingen. Sammen med din mentor vil du være med å observere behandling av pasienter, observere prosedyrer og mye mer som inngår i mentorens hverdag på sykehuset.

I kontakt med pasienter vil din mentor dele sin erfaring og kompetanse med deg, om pasientens sykdom, behandling og svare på spørsmål omkring prosedyrer. Sammen med din mentor vil du kunne få oppgaver, under oppsyn, som avhenger av ditt utdannelsesnivå og mentorens vurdering av oppgavene. Du vil i utgangspunktet være på avdelingen med en annen studerende, slik at dere kan dele opplevelser.

Du og dine medreisende vil også delta på ulike leksjoner, holdt av sykehusenes personale, for å fremme deres kunnskap om relevante sykdommer og behandlingsprosedyrer på de ulike avdelingene, og for å få et bedre innblikk i hvilke utfordringer og hva slags oppbygging helsevesenet har på din destinasjon. På denne måten får du en god teoretisk bakgrunn for å forstå mye av det man vanligvis møter på sykehuset.

Hvilke avdelinger?

For hver uke du er på programmet får du mulighet til å observere en ny avdeling, så lenge du ønsker en bred innsikt i sykehus legens hverdag. Vi skreddersyr et opphold på minimum 4 uker med hensyn til dine preferanser. Det vil være mulig å strukturere dine avdelinger på en slik måte at du har størst mulighet for å lære mye innenfor dine fokusområder.

Er du i tvil om valg av spesialisering, kan praktikken kanskje hjelpe deg på vei.

Hvor lenge kan du forvente å være på sykehuset?

En typisk praksisdag varer fra 07.30-12.00 og varer til ut på ettermiddagen en gang i uken med en leksjon. Etter ønske har du mulighet til å forlenge dagen din, slik at man er på sykehuset fra ca 07.30 – 15.00. På noen av avdelingene kan du regne med at tidene varierer litt, for eksempel på kirurgisk, hvor det kan være en operasjon på ettermiddagen dere skal observere.

Hvad kan du forvente at opleve på hospitalet?

Alt efter afdelingspræferencer vil du kunne komme til at opleve behandling af tropiske sygdomme såsom Malaria og Tuberkulose, observere fødsler, observere operationer og meget mere. Praktikken vil give dig et uvurderlig indblik i, hvad der kræves i en medicinsk karriere og hjælpe dig med at udvikle en bedre forståelse af den globale sundhedspleje.

Praktikken er fra mandag til fredag. I fritiden dere har i hverdagene og helgene bruker vi til å oppleve destinasjonen. Mange forskjellige fritidsaktiviteter vil være inkludert i ditt opphold som for eksempel svømming med ville delfiner på Zanzibar eller en helgetur på savannen i Uganda.

Hvilke afdelinger?

For at give så bred en indsigt i en læges arbejde giver vi dig muligheden for at vælge en ny afdeling hver uge du er på programmet. Du har mulighed for selv at vælge dine afdelingspræferencer, og så vil vi imødekomme dine ønsker bedst muligt.

Hvor meget kan du forvente at være på hospitalet?

En typisk praktikdag forløber fra omkring 7:30 – 12:00 og fortsætter en gang om ugen ud på eftermidagen med undervisningslektion. På nogle afdelinger kan du opleve at tidspunkterne for praktikken varierer. F.eks. hvis du er på kirurgisk afdeling, kan der godt være planlagt en operation om eftermiddagen, som du skal observere.

Praktikken er fra mandag til fredag. I fritiden dere har i hverdagene og helgene bruker vi til å oppleve destinasjonen. Mange forskjellige fritidsaktiviteter vil være inkludert i ditt opphold som for eksempel svømming med ville delfiner på Zanzibar eller en helgetur på savannen i Uganda.

Du kan lese mer om de forskjellige destinasjonene og hvilke kulturelle opplevelser som er inkludert i oppholdet i tiden utenfor sykehuset her.

Kan du kombinere et opphold med begge destinasjoner?

Er du interessert i et opphold lengre enn 4 uker er det mulighet for å kombinere to destinasjoner, for eksempel 4 uker på Zanzibar og 4 uker i Uganda. Velger du et kombinert opphold vil vi stå for din flyreise mellom destinasjonene. Du kan selvfølgelig også velge å bli mer enn 4 uker på samme destinasjon.

Hvem passer på deg?

Vi har etablert sikre rammer rundt praktikken på alle destinasjoner, for å fremme din læring og bedre din opplevelse. Vår dedikerte program manager på destinasjonen vil sikre at ditt opphold forløper som planlagt og at du vil bli ordentlig introdusert til sykehuset og mentorene. Program manageren din vil daglig følge deg opp, og være der for deg under hele ditt opphold. Manageren din vil også kunne gi deg råd om gøye aktiviteter både i Try Medics huset, og utenfor. Utover program manageren vil det være kokker, rengjøringspersonale og sjåfører. På denne måten trenger du ikke å fokusere på noe annet enn ditt opphold.

Programmet er en unik mulighet for å kombinere et faglig opphold med kulturelle opplevelser og nye bekjentskap med en felles interesse i helsefag.

Try Medics er en skandinavisk organisasjon med hovedkontor i Danmark. Vi har reisende fra Norge, Sverige og Danmark, så du kan delta på et opphold med folk fra forskjellige land. Vi opplever at det blir tette bånd mellom de reisende og at man får venner på tvers av landene, fordi alle reiser med en felles interesse i helsefag.

Du vil delta på oppholdet med omtrent 10-25 andre reisende. Mange drar uten å kjenne noen i forveien, men reiser fra destinasjonen med mange nye venner. Det er derfor trygt å dra på turen alene!

Les om andres erfaringer i blogginnlegg skrevet av tidligere reisende her

Studerer du sykepleie og ønsker klinisk erfaring innenfor et annet helsevesen?

Få mulighet til å oppnå en større forståelse for hva helsefag inneholder og kom på 4-12 uker i sykehuspraksis i et U-land. 

Programmet vil under trygge rammer styrke deg personlig og faglig. Som sykepleierstudent har du på de fleste utdannelsesinstitusjoner mulighet for å kombinere oppholdet med et studieforløp. Det er ikke et krav å ta et opphold i forbindelse med studiet.

Hvordan foregår sykepleieprogrammet?

På sykepleieprogrammet følger du en betrodd sykepleier fra et av våre samarbeidssykehus, som vil fungere som din mentor i det daglige arbeidet på avdelingen. Sammen med din mentor vil du være med å observere behandling av pasienter, observere prosedyrer og mye mer som inngår i mentorens hverdag på sykehuset.

I kontakt med pasienter vil din mentor dele sin erfaring og kompetanse med deg, om pasientens sykdom, behandling og svare på spørsmål omkring prosedyrer. Sammen med din mentor vil du, under oppsyn, kunne få oppgaver som avhenger av ditt utdannelsesnivå og mentorens vurdering av oppgavene. Under praktikken vil du i utgangspunktet være på en avdeling med minst en annen medreisende for å ha noen å dele opplevelsen med.

Du og dine medreisende vil også delta på ulike leksjoner, holdt av sykehusenes personale, for å fremme deres kunnskap om relevante sykdommer og behandlingsprosedyrer på de ulike avdelingene. Man får også et innblikk i helsevesenets utfordringer og oppbygging på din valgte destinasjon. På denne måten får du en god teoretisk bakgrunn for å forstå mye av det man vanligvis møter på sykehuset.

På hvilke avdelinger tilbyr vi praktikk?

For hver uke du er på programmet får du mulighet for å observere i en ny avdeling, så lenge du ønsker en bred innsikt i en sykepleier på et sykehus sin hverdag. Vi skreddersyr et opphold på minimum 4 uker til deg, hvor vi tar hensyn til dine preferanser. Det vil være mulig å strukturere dine avdelinger på en slik måte at du får størst mulighet for å lære mye innenfor dine fokusområder.

Kan du kombinere et opphold med begge destinasjoner?

Er du interessert i et opphold lengre enn 4 uker er det mulighet for å kombinere to destinasjoner, for eksempel 4 uker på Zanzibar og 4 uker i Uganda. Velger du et kombinert opphold vil vi stå for din flyreise mellom destinasjonene. Du kan selvfølgelig også velge å bli mer enn 4 uker på samme destinasjon.

Kan du kombinere oppholdet med et studieforløp?

Om du ønsker å reise i forbindelse med et studieforløp skal du selv sikre at din utdannelsesinstitusjon tillater det. Vi kan være behjelpelig med å sende deg dokumentasjon om oppholdet og korrespondere med din studieveileder før avreise.

Vi anbefaler at du tar kontakt med din studieveileder og sikrer deg at du kan kombinere vårt  opphold med et studieforløp.

Hvem passer på deg?

Vi har etablert sikre rammer rundt praktikken på alle destinasjoner, for å fremme din læring og bedre din opplevelse. Vår dedikerte program manager på destinasjonen vil sikre at ditt opphold forløper som planlagt og at du vil bli ordentlig introdusert til sykehuset og mentorene. Program manageren din vil daglig følge deg opp, og være der for deg under hele ditt opphold. Manageren din vil også kunne gi deg råd om gøye aktiviteter både i Try Medics huset, og utenfor. Utover program manageren vil det være kokker, rengjøringspersonale og sjåfører. På denne måten trenger du ikke å fokusere på noe annet enn ditt opphold.

Programmet er en unik mulighet for å kombinere et faglig opphold med kulturelle opplevelser og nye bekjentskap med en felles interesse i helsefag.

Try Medics er en skandinavisk organisasjon med hovedkontor i Danmark. Vi har reisende fra Norge, Sverige og Danmark, så du kan delta på et opphold med folk fra forskjellige land. Vi opplever at det blir tette bånd mellom de reisende og at man får venner på tvers av landene, fordi alle reiser med en felles interesse i helsefag.

Du vil delta på oppholdet med omtrent 10-25 andre reisende. Mange drar uten å kjenne noen i forveien, men reiser fra destinasjonen med mange nye venner. Det er derfor trygt å dra på turen alene!

Les om andres erfaringer i blogginnlegg skrevet av tidligere reisende her

Ønsker du å bli jordmor og vil ha klinisk erfaring i et U-land?

Få muligheten til å oppnå en større forståelse for hva helsefag inneholder og kom 4-12 uker i sykehuspraksis i et U-land.

Programmet vil under trygge rammer styrke deg personlig og faglig. Du vil få et unikt innblikk i et annerledes helsevesen samt få førstehåndserfaring med klinisk arbeid i et U-land.

Hvordan foregår programmet?

På programmet følger du en betrodd jordmor fra et av våre samarbeidssykehus, som vil fungere som din mentor i det daglige arbeidet på avdelingen. Sammen med din mentor vil du få et godt innblikk i jordmorens hverdag og arbeidsområder, være med å observere behandling av pasienter, observere prosedyrer og mye mer som inngår i mentorens hverdag på sykehuset.

I kontakt med pasienter vil din mentor dele sin erfaring og kompetanse med deg, om pasientens sykdom, behandling og svare på spørsmål omkring prosedyrer. Sammen med din mentor vil du kunne få oppgaver, under oppsyn, som avhenger av ditt utdannelsesnivå og mentorens vurdering av oppgaven. Under praktikken vil du i utgangspunktet være på en avdeling med minst en annen medreisende for å ha noen å dele opplevelsen med, det kan være mange nye inntrykk.

Du og dine medreisende vil også delta på ulike leksjoner, holdt av sykehusenes personale, for å fremme deres kunnskap om relevante sykdommer og behandlingsprosedyrer på de ulike avdelingene. Du vil også få en innføring i helsevesenets oppbygging og utfordringer på din destinasjon og  på denne måten får du en god teoretisk bakgrunn for å forstå mye av det man vanligvis møter på sykehuset.

Hva kan du forvente å oppleve på sykehuset?

Du vil på nært hold få oppleve jordmorens arbeidsoppgaver, se hvordan sykehuset med få medisinske midler klarer oppgavene som kommer og kanskje selv få mulighet til å assistere under fødsel, hvis mentoren føler du er egnet.

Hvor lenge kan du forvente å være på sykehuset?

En typisk praksisdag varer fra 07.30-12.00 og varer til ut på ettermiddagen en gang i uken med en leksjon. Etter ønske har du mulighet til å forlenge dagen din, slik at man er på sykehuset fra ca 07.30 – 15.00.

Praktikken er fra mandag til fredag. I fritiden dere har i hverdagene og helgene bruker vi til å oppleve destinasjonen. Mange forskjellige fritidsaktiviteter vil være inkludert i ditt opphold som for eksempel svømming med ville delfiner på Zanzibar eller en helgetur på savannen i Uganda.

Du kan lese mer om de forskjellige destinasjonene og hvilke kulturelle opplevelser som er inkludert i oppholdet i tiden utenfor sykehuset her.

Kan du kombinere et opphold med begge destinasjoner?

Er du interessert i et opphold lengre enn 4 uker er det mulighet for å kombinere to destinasjoner, for eksempel 4 uker på Zanzibar og 4 uker i Uganda. Velger du et kombinert opphold vil vi stå for din flyreise mellom destinasjonene. Du kan selvfølgelig også velge å bli mer enn 4 uker på samme destinasjon.

Hvem passer på deg?

Vi har etablert sikre rammer rundt praktikken på alle destinasjoner, for å fremme din læring og bedre din opplevelse. Vår dedikerte program manager på destinasjonen vil sikre at ditt opphold forløper som planlagt og at du vil bli ordentlig introdusert til sykehuset og mentorene. Program manageren din vil daglig følge deg opp, og være der for deg under hele ditt opphold. Manageren din vil også kunne gi deg råd om gøye aktiviteter både i Try Medics huset, og utenfor. Utover program manageren vil det være kokker, rengjøringspersonale og sjåfører. På denne måten trenger du ikke å fokusere på noe annet enn ditt opphold.

Programmet er en unik mulighet for å kombinere et faglig opphold med kulturelle opplevelser og nye bekjentskap med en felles interesse i helsefag.

Try Medics er en skandinavisk organisasjon med hovedkontor i Danmark. Vi har reisende fra Norge, Sverige og Danmark, så du kan delta på et opphold med folk fra forskjellige land. Vi opplever at det blir tette bånd mellom de reisende og at man får venner på tvers av landene, fordi alle reiser med en felles interesse i helsefag.

Du vil delta på oppholdet med omtrent 10-25 andre reisende. Mange drar uten å kjenne noen i forveien, men reiser fra destinasjonen med mange nye venner. Det er derfor trygt å dra på turen alene!

Les om andres erfaringer i blogginnlegg skrevet av tidligere reisende her

Studerer du odontologi og ønsker klinisk erfaring i et U-land?

Kom 4-12 uker i praksis på et sykehus og få klinisk erfaring ved å følge en tannlege.

Programmet vil under trygge rammer styrke deg personlig og faglig. Du vil få et unikt innblikk i et annerledes helsevesen, samt førstehåndserfaring med klinisk arbeid i et U-land.

Hvordan forløber programmet?

På programmet følger du en betrodd tannlege fra et av våre samarbeidssykehus, som vil fungere som din mentor i det daglige arbeidet på avdelingen. Sammen med din mentor observere tannlegens arbeid tett på. I kontakt med pasienter vil din mentor dele sin erfaring og kompetanse med deg, om pasientens sykdom, behandling og svare på spørsmål omkring prosedyrer. Sammen med din mentor vil du kunne få oppgaver, under oppsyn, som avhenger av ditt utdannelsesnivå og mentorens vurdering av oppgavene. Du vil i utgangspunktet være på avdelingen med en annen studerende, slik at dere kan dele opplevelser.

Du og dine medreisende vil også delta på ulike leksjoner, holdt av sykehusenes personale, for å fremme deres kunnskap om helsevesenets utfordringer og oppbygning på din valgte destinasjon. På denne måten vil du få en god teoretisk bakgrunn for hva du opplever under praksisen.

Hvor lenge kan du forvente å være på sykehuset?

En typisk praktikkdag varer fra 07.30-12.00 og varer til ut på ettermiddagen en gang i uken med en leksjon.

Praktikken er fra mandag til fredag. I fritiden dere har i hverdagene og helgene bruker vi til å oppleve destinasjonen. Mange forskjellige fritidsaktiviteter vil være inkludert i ditt opphold som for eksempel svømming med ville delfiner på Zanzibar eller en helgetur på savannen i Uganda.

Du kan lese mer om de forskjellige destinasjonene og hvilke kulturelle opplevelser som er inkludert i oppholdet i tiden utenfor sykehuset her.

Kan du kombinere et opphold med begge destinasjoner?

Er du interessert i et opphold lengre enn 4 uker er det mulighet for å kombinere to destinasjoner, for eksempel 4 uker på Zanzibar og 4 uker i Uganda. Velger du et kombinert opphold vil vi stå for din flyreise mellom destinasjonene. Du kan selvfølgelig også velge å bli mer enn 4 uker på samme destinasjon.

Hvem passer på deg?

Vi har etablert sikre rammer rundt praktikken på alle destinasjoner, for å fremme din læring og bedre din opplevelse. Vår dedikerte program manager på destinasjonen vil sikre at ditt opphold forløper som planlagt og at du vil bli ordentlig introdusert til sykehuset og mentorene. Program manageren din vil daglig følge deg opp, og være der for deg under hele ditt opphold. Manageren din vil også kunne gi deg råd om gøye aktiviteter både i Try Medics huset, og utenfor. Utover program manageren vil det være kokker, rengjøringspersonale og sjåfører. På denne måten trenger du ikke å fokusere på noe annet enn ditt opphold.

Programmet er en unik mulighet for å kombinere et faglig opphold med kulturelle opplevelser og nye bekjentskap med en felles interesse i helsefag.

Try Medics er en skandinavisk organisasjon med hovedkontor i Danmark. Vi har reisende fra Norge, Sverige og Danmark, så du kan delta på et opphold med folk fra forskjellige land. Vi opplever at det blir tette bånd mellom de reisende og at man får venner på tvers av landene, fordi alle reiser med en felles interesse i helsefag.

Du vil delta på oppholdet med omtrent 10-25 andre reisende. Mange drar uten å kjenne noen i forveien, men reiser fra destinasjonen med mange nye venner. Det er derfor trygt å dra på turen alene!

Studerer du fysioterapi og ønsker klinisk erfaring i et U-land?

Kom på et 4-12 ukers praksis forløp og få unik erfaring ved å skygge fysioterapauter på et stort universitetsykehus i Uganda. Du vil få erfaring som vil styrke din forståelse for fysioterapautens arbeidsområder og din helsefaglige viten.

Programmet vil under trygge rammer styrke deg personlig og faglig. Du vil få et unikt innblikk i et annerledes helsevesen, samt få førstehåndserfaring med klinisk arbeid i et U-land.

Hvordan foregår praktik programmet?

På fysioterapi-programmet følger du betrodde fysioterapauter på universitetsykehuset Mbarara Regional Referral Hospital i Uganda, som vil fungere som mentorer for deg i deres daglige arbeid. Du vil sammen med din mentorene være med rundt til behandling av pasienter, observere prosedyrer og få oppleve det daglige på sykehuset.

I kontakt med pasienter vil din mentor dele sin erfaring og kompetanse med deg, om pasientens sykdom, behandling og svare på spørsmål omkring prosedyrer. Sammen med dine mentorer vil du kunne få oppgaver, under oppsyn, som avhenger av ditt utdannelsesnivå og mentorens vurdering av oppgavene. Du vil i utgangspunktet være på avdelingen med en annen studerende, slik at dere kan dele opplevelser.

Praktikken vil gi deg et unikt innblikk i forskjellige aspekter ved fysioterapi. Du vil for eksempel lære øvelsesterapi, rehabilitering av pasienter med ortopedkirurgiske sykdommer, fysioterapi for å bedre hjerte- og lungesykdommer med mer.

Fysioterapiavdelingen jobber tett med andre avdelinger, som for eksempel kirurgisk. Derfor vil du få et bredt innblikk sykehuset og hvordan fysioterapauter jobber i tverrfaglige team rundt pasientenes forløp.

Du og dine medreisende vil også delta på ulike leksjoner, holdt av sykehusenes personale, for å fremme deres kunnskap om relevante sykdommer og behandlingsprosedyrer på de ulike avdelingene. Du vil også få en innføring i helsevesenets oppbygning og utfordringer. På denne måten får du en god teoretisk bakgrunn for fysioterapautens relevanse på de forskjellige avdelingene på sykehuset.

Hvor lenge kan du forvente å være på avdelingen?

I utgangspunktet foregår praktikken mandag til fredag fra omkring kl. 09-13 med mulighet for å bli på avdelingen lengre om du ønsker det, og mentoren din har noe relevant for deg å observere. Ytterligere vil du to ganger i uken dela på leksjoner for deg og dine medreisende fra kl. 08-09.

Hva kan du oppleve i tiden utenfor sykehuset?

I fritiden deres vil det være gode muligheter for å utnytte destinasjonens fantastiske natur og kultur. Mange fritidsaktiviteter vil være inkludert i ditt opphold, som for eksempel  en safaritur på savannen i Uganda. Der vil du kunne se dyr fra “Løvenes konge” i deres naturlige miljø. Du kan lese mer om hvilke aktiviteter du kan velge og hvilke som er inkludert her.

Ytterligere vil du under ditt opphold bo med alle dine medreisende i vårt store Try Medics hus i Uganda, som kun ligger en 7 minutters gåtur fra sykehuset. Huset har gode avslapningsområder, volleyball bane, tv, wifi, med mer. Det er dermed gode muligheter for å kose seg med dine medreisende etter praktiken. Vi opplever at det blir skapt svært godt samhold mellom de reisende, og det er godt å kunne dele alle opplevelsene med de andre. Det er derfor også ingen problem å reise alene!

Hvem passer på deg?

Vi har etablert sikre rammer rundt praktikken, for å fremme din læring og opplevelse. Vår dedikerte program manager i Uganda vil sikre at ditt opphold forløper som planlagt og at du blir ordentlig introdusert til sykehuset og de involverte mentorene. Program manageren vil daglig følge deg opp og vil være der under hele ditt opphold. Manageren kan også være til hjelp i forhold til å få i gang morsomme aktiviteter som du og de medreisende kan finne på. Du kommer til å bo i Try Medics huset med resten av ditt hold. Utover program manageren vil det blandt annet være kokk og rengjøringspersonale, slik at du kun skal fokusere på din praktikk og ditt opphold.  

Programmet er en unik mulighet for å kombinere et faglig opphold med kulturelle opplevelser og nye bekjentskap med en felles interesse i helsefag.

Fysioterapi programmet tilbys kun i Uganda.

Try Medics er en skandinavisk organisasjon med hovedkontor i Danmark. Vi har reisende fra Norge, Sverige og Danmark, så du kan delta på et opphold med folk fra forskjellige land. Vi opplever at det blir tette bånd mellom de reisende og at man får venner på tvers av landene, fordi alle reiser med en felles interesse i helsefag.

Du vil delta på oppholdet med omtrent 10-25 andre reisende. Mange drar uten å kjenne noen i forveien, men reiser fra destinasjonen med mange nye venner. Det er derfor trygt å dra på turen alene!

Deltageres refleksjoner

Et klinisk opphold i Uganda rettet mot sykepleierstuderende er også relevant for andre helsefaglige studier

Kommende oppholdsstart datoer

Zanzibar

2019

6 Januar (Utsolgt)
3 Februar (Utsolgt)
3 Mars (Utsolgt)
31 Mars (Utsolgt)
2 Juni
30 Juni
28 Juli
25 August
22 September
20 Oktober
17 November (Maks lengde 4 uker)

Uganda

2019

6 Januar (Utsolgt)
3 Februar (Utsolgt)
3 Mars
31 Mars (Maks lengde 4 uker)
2 Juni
30 Juni
28 Juli
25 August
22 September
20 Oktober
17 November (Maks lengde 4 uker)

Vil du vite mer?

Les om destinasjonene våre

Er det noe for deg?

Meld deg på nå og se frem til et opphold fylt med personlig utvikling, kulturelle opplevelser og venner for livet.