Chat with us, powered by LiveChat

Praktikk

Hvilke vurderinger skal du ta?

Under er det en beskrivelse av hvordan det er å være i praktikk på et sykehus og hvilke vurderinger du skal ta.

  1. Unge som ennå ikke er i gang med videre utdannelse, men som har fått plass, eller ønsker å få plass på en helsefaglig utdannelse.
  2. Studerende som allerede er i gang med deres helsefaglige utdannelse.

Uansett hvilken gruppe du tilhører er det viktig å huske at du ikke skal til Afrika og gjøre “frivillig” arbeid, men at du reiser for å lære og samtidig oppleve hverdagen i et helt annet land og et helt annet helsevesen. Under din praktikk vil du bli møtt av utdannet helsepersonale, som er klare for å lære bort sin kunnskap og møte deg på ditt faglige nivå. Dette gjelder enten du er pre-studerende, ønsker litt innsikt i helsevesenet eller er i gang med din utdanning. Din praktikk på sykehuset vil alltid være under overvåking av en ansvarlig mentor, med relevant helsefaglig utdannelse. Du vil ikke bli sett på som et ekstra sett med hender på sykehuset.

Å reise som pre-studerende

Om du reiser som pre-studerende er du på observasjonpraktikk. Oppholdet på sykehuset handler om å observere, lære fra sykehusets mentorer og motta teoretisk undervisning. Dine mentorer vil være opplyst om ditt utdanningsnivå og tilrettelegger praktikken etter dette, men det er viktig at du selv ikke søker etter situasjoner som overskrider din kompetanse. Det kan være situasjoner hvor du og dine medreisende venter på deres mentor. Her er det viktig å ikke ta kontakt med pasientene, eller svare på helserelaterte spørsmål fra pasienter og pårørende. All pasientkontakt og pleie skal ivaretaes av sykehusets personale. Det er også viktig å huske at pasientene alltid har og skal ha første prioritet for deres mentor. Det kan oppstå plutselige og kristiske situasjoner som vil kunne bety at deres mentor ikke har muligheten til å prioritere dere og kanskje må be dere forlate lokalet. På alle sykehus vil sjansen være der for at du vil kunne møte ulykkelige skjebner under din praktikk, så husk at du opptrer som en ambassadør for ditt hjemland. Utvis en respektfull og avdempet oppførsel ovenfor pasienter og personale under din praktikk. Overhold din taushetsplikt og overhold reglene rundt bilder og kommentarer på sosiale medier.

Å reise som studerende under høyere utdanning

Reiser du i forbindelse med din høyere helsefaglige utdanning vil det fra ditt undervisningssted være et krav om forløp og innhold. Videre også krav til og begrensninger om hvilke praktiske oppgaver du skal gjøre under din klinikk. Dette vil være i henhold til ditt utdannelsesnivå og din nåværende kompetanse. Reiser du på klinikk i ferie fra ditt studie vil det i de fleste tilfeller ikke være noen krav til forløp og innhold. Her er det viktig at du klart og tydelig kommuniserer ditt nåværende utdannelsesnivå til oss og dine mentorer under praktikken.

Trykk deg videre for å lese om de forskjellige praktikkforløpene

Studerende på en videregående uddanelse

(Pre-studerende)

Går høyere utdanning

(Studerende)